Survival Heroes Gamota

Liên Minh Sinh Tồn

Chùy Băng Tinh

Đỡ đòn
Đỡ đòn
Vật lý
Cận chiến
Sinh lực
Sát thương vật lý
Sát thương phép
Độ khó
Bị động
Trong 5 giây, cứ công thường 3 lần gây sát thương, lần thứ 3 sát thương gấp 1.5 lần. Cứ sát thương địch 1 lần sẽ tích 1 tầng băng phong, đủ 5 tầng sẽ gây cho địch xung quanh sát thương bằng 3.5% (tối đa 6.5%) máu tối đa và nhận ngay 1 khiên hấp thụ sát thương bằng 8% (cấp tối đa 12%) máu tối đa
Băng Địa Chấn
Nhảy vọt về phía trước, gây 45 (+1.10*Công vật lý) ST Vật lý hất nhẹ địch và giảm tốc 30% trong 2 giây
Khiêu Khích
Tích tụ năng lượng, khi năng lượng tích tụ sát thương nhận vào giảm 30%, tốc chạy và tốc công giảm 30%. Sau 1 giây dùng tiếp kỹ năng sẽ khiêu khích đối thủ 1.5 giây
Hỗ Trợ
Nếu có đồng đội trong trận, có thể chọn 1 người, dịch chuyển và gây cho địch xung quanh đồng đội 160 (+1.50*Công vật lý) ST Vật lý, bản thân và đồng đội kia miễn khống chế và sát thương nhận vào giảm 40%, rơi xuống bản thân khiên hấp thụ sát thương 15% trong 4 giây. Nếu trực tiếp sử dụng kỹ năng không dịch chuyển đến chỗ đồng đội, thì sẽ nhận 1 khiên hấp thụ 22% sát thương và miễn dịch khống chế trong 4 giây
T%C4%83ng+T%E1%BB%91c
Tăng Tốc
Tăng 30% tốc chạy, duy trì 8 giây.Hồi chiêu: 20 giây
%E1%BA%A8n+Th%C3%A2n
Ẩn Thân
Ẩn thân, duy trì 12 giây, công hiện hình.Hồi chiêu: 30 giây
T%E1%BB%91c+Bi%E1%BA%BFn
Tốc Biến
Di chuyển khoảng cách ngắn theo hướng chỉ định.Hồi chiêu: 20 giây
Cho%C3%A1ng
Choáng
Gọi tia chớp công địch, choáng 1 giây, sau đó giảm tốc 50%, duy trì 1 giây.Hồi chiêu: 25 giây
H%E1%BB%93i+M%C3%A1u+Nh%C3%B3m
Hồi Máu Nhóm
Hồi 15% máu tối đa cho đồng đội phạm vi 3m và bản thân, trong 2 giây tốc chạy tăng 15%.Hồi chiêu: 30 giây