Survival Heroes Gamota

Liên Minh Sinh Tồn

Chùy Gai

Đấu sĩ
Đấu sĩ
Vật lý
Cận chiến
Sinh lực
Sát thương vật lý
Sát thương phép
Độ khó
Bị động
Cứ 20 giây, nhận 1 lá chắn sát thương từ địch 1 lần (bao gồm kỹ năng/công thường/đạo cụ), đỡ thành công, trong 3 giây sát thương nhận vào giảm 33%
Quét Sạch
Quét 1 vòng, gây cho mục tiêu 50 (+0.80*Công vật lý) ST Vật lý, đánh lui địch
Trừng Phạt
Triệu hồi chùy gai từ trên trời giáng xuống, khiến mục tiêu xung quanh nhận ST vật lý bằng 11% máu hiện tại (tối đa 289 điểm ST vật lý), kèm 1 giây choáng, đồng thời giáp giảm 20%, duy trì 4 giây, tích tối đa 3 cộng dồn. Thời gian nạp: 15 giây
Sứ Giả Phán Quyết
Đánh bay địch, có thể tụ lực để đánh địch bay xa hơn, gây cho mục tiêu 75 (+1.10*Công vật lý) ST Vật lý ST vật lý (Tụ lực tối đa gây ST x1.5), kèm ST Vật lý 12% ST (tối đa gây 315 điểm ST vật lý. Bị động: Trong thời gian thi triển kỹ năng, tầm nhìn tăng 5m, tốc chạy giảm 30%
T%C4%83ng+T%E1%BB%91c
Tăng Tốc
Tăng 30% tốc chạy, duy trì 8 giây.Hồi chiêu: 20 giây
%E1%BA%A8n+Th%C3%A2n
Ẩn Thân
Ẩn thân, duy trì 12 giây, công hiện hình.Hồi chiêu: 30 giây
T%E1%BB%91c+Bi%E1%BA%BFn
Tốc Biến
Di chuyển khoảng cách ngắn theo hướng chỉ định.Hồi chiêu: 20 giây
Cho%C3%A1ng
Choáng
Gọi tia chớp công địch, choáng 1 giây, sau đó giảm tốc 50%, duy trì 1 giây.Hồi chiêu: 25 giây
H%E1%BB%93i+M%C3%A1u+Nh%C3%B3m
Hồi Máu Nhóm
Hồi 15% máu tối đa cho đồng đội phạm vi 3m và bản thân, trong 2 giây tốc chạy tăng 15%.Hồi chiêu: 30 giây