Survival Heroes Gamota

Liên Minh Sinh Tồn

Cung Thiên Vũ

Xạ thủ
Xạ thủ
Vật lý
Tầm Xa
Sinh lực
Sát thương vật lý
Sát thương phép
Độ khó
Bị động
Mỗi lần công thường/kỹ năng gây ST nhận 1 tầng Phong Tiễn, tồn tại 5 giây. Tích đủ 10 tầng, kích hoạt hiệu ứng Tật Phong, tốc đánh tăng 40%, tốc chạy tăng 15%, kéo dài 3 giây
Tán Xạ Tiễn
Bắn 6 mũi tên về phía trước, gây 50 (+0.85*Công vật lý) ST Vật lý, giảm tốc 25% trong 1.5 giây
Xuyên Tâm Tiễn
Bắn 1 mũi tên tầm xa, đẩy lui mục tiêu, gây 35 (+0.85*Công vật lý) ST Vật lý, đồng thời câm lặng mục tiêu 2 giây
Vũ Tiễn
Bắn mưa tên vào vùng chỉ định, mỗi lần gây 18 (+0.16*Công vật lý) ST Vật lý, kèm 1.5 giây giảm tốc 40%
T%C4%83ng+T%E1%BB%91c
Tăng Tốc
Tăng 30% tốc chạy, duy trì 8 giây.Hồi chiêu: 20 giây
%E1%BA%A8n+Th%C3%A2n
Ẩn Thân
Ẩn thân, duy trì 12 giây, công hiện hình.Hồi chiêu: 30 giây
T%E1%BB%91c+Bi%E1%BA%BFn
Tốc Biến
Di chuyển khoảng cách ngắn theo hướng chỉ định.Hồi chiêu: 20 giây
M%E1%BA%AFt
Mắt
Cắm 1 mắt quan sát, cho tầm nhìn xung quanh, duy trì 90 giây (tối đa đặt 10 mắt).Hồi chiêu: 3 giây
Thanh++T%E1%BA%A9y
Thanh Tẩy
Xóa hiệu ứng khống chế hiện tại, hiệu quả này giảm dần trong 3 giây

1
2
3
4