Survival Heroes Gamota

Liên Minh Sinh Tồn

Gậy Hủy Diệt

Pháp sư
Pháp sư
Phép
Tầm Xa
Sinh lực
Sát thương vật lý
Sát thương phép
Độ khó
Bị động
Mỗi lần gây sát thương sẽ đánh dấu 1 ấn phép lên mục tiêu trong 5 giây. Khi mục tiêu có 6 ấn phép sẽ phát nổ, gây cho địch 135% ST Pháp thuật
Biến Hóa
Bắn 1 quả cầu pháp thuật, gây cho địch 120 (+1.30*Công phép) ST Pháp thuật, biến địch thành mèo trong 1.5 giây, kèm giảm tốc 60%
Vòi Rồng
Triệu hồi cơn lốc phép thuật, mỗi lần gây 63 (+0.74*Công phép) ST Pháp thuật
Hủy Diệt
Phóng sét tới mục tiêu trong phạm vi, tối đa 3 kẻ địch, gây cho địch 130 (+1.50*Công phép) ST Pháp thuật, kèm 2 giây giảm tốc 35%
T%C4%83ng+T%E1%BB%91c
Tăng Tốc
Tăng 30% tốc chạy, duy trì 8 giây.Hồi chiêu: 20 giây
%E1%BA%A8n+Th%C3%A2n
Ẩn Thân
Ẩn thân, duy trì 12 giây, công hiện hình.Hồi chiêu: 30 giây
T%E1%BB%91c+Bi%E1%BA%BFn
Tốc Biến
Di chuyển khoảng cách ngắn theo hướng chỉ định.Hồi chiêu: 20 giây
M%E1%BA%AFt
Mắt
Cắm 1 mắt quan sát, cho tầm nhìn xung quanh, duy trì 90 giây (tối đa đặt 10 mắt).Hồi chiêu: 3 giây
%C4%90%E1%BB%93ng+H%E1%BB%93+C%C3%A1t
Đồng Hồ Cát
Trở nên không thể bị chọn làm mục tiêu, không thể di chuyển, công và kỹ năng, duy trì 2 giây.Hồi chiêu: 30 giây