Survival Heroes Gamota

Liên Minh Sinh Tồn

Guitar Cổ

Xạ thủ
Xạ thủ
Phép
Tầm Xa
Sinh lực
Sát thương vật lý
Sát thương phép
Độ khó
Bị động
Sát thương địch giảm 20% tốc độ trong 1.5 giây
Nốt Chí Mạng
Bắn nốt nhạc vào mục tiêu chỉ định, gây 120 (+1.00*Công phép) ST Pháp thuật liên kết với địch trong 6 giây và cho tầm nhìn. Sau khi liên kết, công thường sẽ mất nốt nhạc, bắn về địch được liên kết, đánh trúng gây (0.7*Công phép + 126) ST Pháp thuật và 1 lượng bằng 5.5% (tối đa 7%) máu tối đa ST Pháp thuật
Băng Phong
Triệu hồi núi băng tại vùng chỉ định, hất nhẹ mục tiêu gây 125 (+1.10*Công phép) ST Pháp thuật và liên kết với địch trong 5 giây. Mục tiêu bị liên kết nếu rời khỏi phạm vi sẽ bi giảm tốc và câm lặng trong 1.5 giây, sau khi liên kết 1.5 giây sẽ hồi 1 nốt nhạc. Bị động: Cứ 5 giây nhận 1 nốt nhạc, khi nhận sát thương mỗi nốt nhạc tăng cho bản thân 6% tốc chạy trong 5 giây
Nhiễu Âm
Gây cho kẻ địch xung quanh 125 (+1.10*Công phép) ST Pháp thuật, xóa khống chế và miễn khống chế trong 1.5 giây, lập tức làm mới toàn bộ nốt nhạc
T%C4%83ng+T%E1%BB%91c
Tăng Tốc
Tăng 30% tốc chạy, duy trì 8 giây.Hồi chiêu: 20 giây
%E1%BA%A8n+Th%C3%A2n
Ẩn Thân
Ẩn thân, duy trì 12 giây, công hiện hình.Hồi chiêu: 30 giây
T%E1%BB%91c+Bi%E1%BA%BFn
Tốc Biến
Di chuyển khoảng cách ngắn theo hướng chỉ định.Hồi chiêu: 20 giây
Cho%C3%A1ng
Choáng
Gọi tia chớp công địch, choáng 1 giây, sau đó giảm tốc 50%, duy trì 1 giây.Hồi chiêu: 25 giây
M%E1%BA%AFt
Mắt
Cắm 1 mắt quan sát, cho tầm nhìn xung quanh, duy trì 90 giây (tối đa đặt 10 mắt).Hồi chiêu: 3 giây

1