Survival Heroes Gamota

Liên Minh Sinh Tồn

Kiếm Hỏa Long

Hỗ trợ
Hỗ trợ
Phép
Cận chiến
Sinh lực
Sát thương vật lý
Sát thương phép
Độ khó
Bị động
Cuồng Long: Công thường khiến mục tiêu dính thiêu đốt trong 3 giây, tối đa tích 4 tầng. Công thường vào mục tiêu có 4 thiêu đốt sẽ gây thêm sát thương bằng 1.5% máu tối đa của mục tiêu
Hóa Rồng
Hóa rồng công địch, gây 115 (+0.90*Công phép) ST Pháp thuật, đồng thời trên đường công rải ngọn lửa duy trì trong 3 giây, ngọn lửa này cứ 0.5 giây gây 1 lượng bằng 3.5% (tối đa 5%) máu tối đa của mục tiêu ST Pháp thuật và thêm 1 tầng thiêu đốt trong 3 giây. Mỗi lần mục tiêu là người chơi bị thiêu đốt sẽ giảm 1 giây thời gian hồi chiêu của Bàn Long.
Bàn Long
Triệu hồi rồng bay quanh người, gây cho địch xung quanh 145 (+1.10*Công phép) ST Pháp thuật, lần 2 hất tung mục tiêu 1 giây, nếu mục tiêu có 4 tầng thiêu đốt thì sẽ làm mới thời gian hồi chiêu của Hóa Rồng.
Thần Rồng Giáng Thế
Triệu hồi long kiếm tại vùng chỉ định, 1 giây sau khi thi triển long kiếm đâm xuống, kéo các mục tiêu vào vị trí trung tâm long kiếm, đồng thời thần rồng xuất hiện gây 270 (+1.50*Công phép) ST Pháp thuật, kéo dài 4 giây. Bị động: Rồng thần giáng thế đánh trúng mục tiêu xong, nhận 5 giây cường hóa. ST ngọn lửa khi Hóa Rồng sẽ gấp đôi, Bàn Long hất tung mục tiêu 1.5 giây, Thần Rồng Giáng Thế sẽ dịch chuyển đến chỗ cắm long kiếm. Nếu Long Kiếm biến mất sẽ không thể dịch chuyển
T%C4%83ng+T%E1%BB%91c
Tăng Tốc
Tăng 30% tốc chạy, duy trì 8 giây.Hồi chiêu: 20 giây
%E1%BA%A8n+Th%C3%A2n
Ẩn Thân
Ẩn thân, duy trì 12 giây, công hiện hình.Hồi chiêu: 30 giây
T%E1%BB%91c+Bi%E1%BA%BFn
Tốc Biến
Di chuyển khoảng cách ngắn theo hướng chỉ định.Hồi chiêu: 20 giây
%C4%90%E1%BB%93ng+H%E1%BB%93+C%C3%A1t
Đồng Hồ Cát
Trở nên không thể bị chọn làm mục tiêu, không thể di chuyển, công và kỹ năng, duy trì 2 giây.Hồi chiêu: 30 giây
Bom+X%C4%83ng
Bom Xăng
Ném 1 bình nhiên liệu vào khu chỉ định, gây ST bằng 4% máu tối đa cho người chơi trong vùng ảnh hưởng.Hồi chiêu: 30 giây