Survival Heroes Gamota

Liên Minh Sinh Tồn

Mỏ Neo

Hỗ trợ
Hỗ trợ
Vật lý
Cận chiến
Sinh lực
Sát thương vật lý
Sát thương phép
Độ khó
Bị động
Kẻ địch trong vòng 15m xung quanh mỗi lần dùng kỹ năng, dưới chân sẽ sinh ra một cột nước, gây ST Pháp thuật bằng 5% máu hiện tại (tối đa 124 điểm sát thương), kèm hiệu ứng lơ lửng, không tác dụng trên cùng 1 mục tiêu trong vòng 6 giây
Phóng Mỏ Neo
Quăng mỏ neo về trước, kéo mục tiêu về phía mình gây 60 (+0.00*Công vật lý) ST Vật lý, bản thân nhận khiên bằng 12% máu tối đa, kéo dài 3 giây, sau khi kéo trúng có thể dùng 1 lần đánh mạnh, gây cho địch 45 (+0.75*Công vật lý) ST Vật lý và choáng trong 0.5 giây
Nuốt Chửng
Hóa thân thành thuyền ma, thủ vật lý và thủ phép tăng 20%, kéo tối đa 3 người chơi (cả đồng đội và địch) lên thuyền, ban đầu tốc độ của thuyền tăng 30%, mỗi kẻ địch lên thuyền giảm 30% tốc độ, chở địch tối đa trong 3 giây, đồng thời gây ST Pháp thuật bằng 4% lượng máu hiện tại (tối đa mỗi lần gây 105 điểm ST), thuyền duy trì trong 6 giây. Máu của thuyền bằng máu của bản thân khi ấy, khi bản thân tử vong, thuyền cũng biến mất
Trong thời gian hóa thuyền dùng lại kỹ năng để hủy hiệu quả
Đại Hồng Thủy
Đánh mạnh vào đất, tạo thành dòng nước lớn, đánh trúng gây 140 (+1.30*Công vật lý) ST Vật lý, hất tung địch 1 thời gian ngắn, dòng nước tồn tại trong 8 giây, giảm 30% tốc độ địch, mỗi giây nhận sát thương bằng 4% máu tối đa (mỗi lần tối đa nhận 135 điểm sát thương)
T%C4%83ng+T%E1%BB%91c
Tăng Tốc
Tăng 30% tốc chạy, duy trì 8 giây.Hồi chiêu: 20 giây
%E1%BA%A8n+Th%C3%A2n
Ẩn Thân
Ẩn thân, duy trì 12 giây, công hiện hình.Hồi chiêu: 30 giây
T%E1%BB%91c+Bi%E1%BA%BFn
Tốc Biến
Di chuyển khoảng cách ngắn theo hướng chỉ định.Hồi chiêu: 20 giây
H%E1%BB%93i+M%C3%A1u+Nh%C3%B3m
Hồi Máu Nhóm
Hồi 15% máu tối đa cho đồng đội phạm vi 3m và bản thân, trong 2 giây tốc chạy tăng 15%.Hồi chiêu: 30 giây
Ki%E1%BB%87t+S%E1%BB%A9c
Kiệt Sức
Suy yếu địch, ST địch ra gây giảm 40%, tốc chạy giảm 40%, tốc đánh giảm 30% duy trì 2.5 giây.Hồi chiêu: 30 giây

1
2