Survival Heroes Gamota

Liên Minh Sinh Tồn

Ngân Tuyết Thương

Đỡ đòn
Đỡ đòn
Vật lý
Cận chiến
Sinh lực
Sát thương vật lý
Sát thương phép
Độ khó
Bị động
Công thường 5 lần, lần tiếp theo sẽ hất tung địch
Liên Kích
Đâm liên tục về phía trước gây 155 (+1.10*Công vật lý) ST Vật lý, có thể công liên tục khi mục tiêu đang bị hất tung
Xung Kích
Đâm về phía trước và hất tung mục tiêu lên gây 60 (+0.80*Công vật lý) ST Vật lý, công kích kết thúc tốc đánh tăng 45% trong 2 giây
Trời Sập
Lựa chọn khu vực, hiển thị tầm nhìn trong khu vực này, sau 1 giây nhảy tới khu vực đó, khiến địch trong phạm vi chịu 165 (+1.20*Công vật lý) ST Vật lý, kèm 1.5 giây giảm 70% tốc, đồng thời bản thân nhận khiên bằng 10% máu tối đa trong 4 giây và tăng 20% tốc chạy trong 3 giây
T%C4%83ng+T%E1%BB%91c
Tăng Tốc
Tăng 30% tốc chạy, duy trì 8 giây.Hồi chiêu: 20 giây
T%E1%BB%91c+Bi%E1%BA%BFn
Tốc Biến
Di chuyển khoảng cách ngắn theo hướng chỉ định.Hồi chiêu: 20 giây
H%E1%BB%93i+M%C3%A1u+Nh%C3%B3m
Hồi Máu Nhóm
Hồi 15% máu tối đa cho đồng đội phạm vi 3m và bản thân, trong 2 giây tốc chạy tăng 15%.Hồi chiêu: 30 giây
Ki%E1%BB%87t+S%E1%BB%A9c
Kiệt Sức
Suy yếu địch, ST địch ra gây giảm 40%, tốc chạy giảm 40%, tốc đánh giảm 30% duy trì 2.5 giây.Hồi chiêu: 30 giây