Survival Heroes Gamota

Liên Minh Sinh Tồn

Ngọc Đoạt Hồn

Pháp sư
Pháp sư
Phép
Tầm Xa
Sinh lực
Sát thương vật lý
Sát thương phép
Độ khó
Bị động
Gây sát thương kèm 1 tầng ấn ký nguyên tố, tối đa 3 tầng duy trì 2 giây, mỗi tầng ấn ký nguyên tố khiến thủ phép giảm 6%
Cầu Ma Thuật
Ném cầu ma thuật, gây cho địch tổng cộng 105 (+0.80*Công phép) ST Pháp thuật, mỗi lần gây sát thương sẽ đánh dấu 1 ấn ký nguyên tố lên mục tiêu
Biến Ảnh
Biến 1 đoạn về trước, gây cho địch 115 (+1.10*Công phép) ST Pháp thuật, đồng thời gây cho mục tiêu có ấn ký mỗi tầng sát thương tăng 3% máu tối đa (tối đa gây 95 điểm sát thương chuẩn), dùng lần nữa quay về vị trí ban đầu
Trói Hồn
Gây cho mục tiêu trong phạm vi liên kết 150 (+1.30*Công phép) ST Pháp thuật, gây cho mục tiêu trong 2 giây không thoát khỏi liên kết 150 (+1.30*Công phép) ST Pháp thuật và choáng 0.5 giây, mỗi tầng ấn ký gây choáng thêm 0.5 giây, sau đó làm mới thời gian hồi Biến Ảnh, gây tối đa 2 mức sát thương cho 1 mục tiêu, mức 2 chỉ nhận 30% sát thương
T%C4%83ng+T%E1%BB%91c
Tăng Tốc
Tăng 30% tốc chạy, duy trì 8 giây.Hồi chiêu: 20 giây
%E1%BA%A8n+Th%C3%A2n
Ẩn Thân
Ẩn thân, duy trì 12 giây, công hiện hình.Hồi chiêu: 30 giây
Cho%C3%A1ng
Choáng
Gọi tia chớp công địch, choáng 1 giây, sau đó giảm tốc 50%, duy trì 1 giây.Hồi chiêu: 25 giây
M%E1%BA%AFt
Mắt
Cắm 1 mắt quan sát, cho tầm nhìn xung quanh, duy trì 90 giây (tối đa đặt 10 mắt).Hồi chiêu: 3 giây
%C4%90%E1%BB%93ng+H%E1%BB%93+C%C3%A1t
Đồng Hồ Cát
Trở nên không thể bị chọn làm mục tiêu, không thể di chuyển, công và kỹ năng, duy trì 2 giây.Hồi chiêu: 30 giây

1
2