Survival Heroes Gamota

Liên Minh Sinh Tồn

Nỏ Thánh

Xạ thủ
Xạ thủ
Vật lý
Tầm Xa
Sinh lực
Sát thương vật lý
Sát thương phép
Độ khó
Bị động
Mỗi lần công kích chính xác, bản thân tăng 2% bạo kích, duy trì 3 giây, tối đa tích 5 tầng
Nhào Lộn
Lộn về trước, trong 3 giây công thường thêm 105 điểm ST Vật lý. Bị động: Công thường bạo kích sẽ giảm 0.5 giây thời gian hồi kỹ năng
Đặt Bẫy
Đặt bẫy kẹp kẻ địch trong vòng 2 giây, bẫy tồn tại trong 20 giây, có thể tích trữ tối đa 3 bẫy, thời gian hồi: 15 giây
Bạo Tẩu
Bản thân vào trạng thái ẩn thân, công kích hiện hình 0.5 giây, bạo tăng 20%, di chuyển tăng 25%, duy trì 5 giây
T%C4%83ng+T%E1%BB%91c
Tăng Tốc
Tăng 30% tốc chạy, duy trì 8 giây.Hồi chiêu: 20 giây
%E1%BA%A8n+Th%C3%A2n
Ẩn Thân
Ẩn thân, duy trì 12 giây, công hiện hình.Hồi chiêu: 30 giây
T%E1%BB%91c+Bi%E1%BA%BFn
Tốc Biến
Di chuyển khoảng cách ngắn theo hướng chỉ định.Hồi chiêu: 20 giây
M%E1%BA%AFt
Mắt
Cắm 1 mắt quan sát, cho tầm nhìn xung quanh, duy trì 90 giây (tối đa đặt 10 mắt).Hồi chiêu: 3 giây
Thanh++T%E1%BA%A9y
Thanh Tẩy
Xóa hiệu ứng khống chế hiện tại, hiệu quả này giảm dần trong 3 giây