Survival Heroes Gamota

Liên Minh Sinh Tồn

Phệ Huyết Đao

Sát thủ
Sát thủ
Vật lý
Cận chiến
Sinh lực
Sát thương vật lý
Sát thương phép
Độ khó
Bị động
Phệ Hồn : Bạo kích mục tiêu xong nhận 1 tầng Oan Hồn Chi Lực, tối đa 3 tầng, mỗi tầng tăng 10% bạo thương, tiêu diệt hoặc hỗ trợ mục tiêu người chơi có thể lập tức nhận tối đa tầng Oan Hồn Chi Lực
Không minh trảm
Nhanh chóng rút đao trảm địch, trong phạm vi gây ra 175 (+0.12* Công vật lý) ST vật lý, đồng thời khóa địch 1.5 giây, nếu mục tiêu ở trạng thái oan hồn thì khóa 2.5 giây
Thuẫn Trảm
Phát động Thuẫn Trảm gây ra cho địch 65 (+0.05 * Công vật lý) ST vật lý.Nhấn 2 đoạn có thể phát động Tâm Nhãn nhận thức nguy hiểm , duy trì 1 giây. Khi dùng Tâm Nhãn trước khi bị sát thương sẽ tự động phát động Vô địch thuấn trảm về phía trước,gây cho mục tiêu 60(+0.09 * Công vật lý ) ST vật lý và xóa thời gian hồi kỹ năng.Kỹ năng Vô địch thuấn trảm có thể bạo kích
Vô gian luyện thí
Sau khi chuẩn bị 1 lúc (trong thời gian này miễn khống chế) phóng ra toàn bộ oan hồn trong Đao Hồn dọa mục tiêu trong phạm vi, gây ra 100 ( +1.05 * Công vật lý ) ST vật lý và giảm tốc 3 giây ( giảm tốc tăng theo số tầng Phệ Hồn,1 tầng tăng 30%,2 tầng 50%,3 tầng 70%). Dùng 2 đoạn có thể chọn chạy nhanh tới sau lưng 1 mục tiêu trong phạm vi, trảm kích gây sát thương, gây choáng 1 giây mục tiêu mang theo oan hồn, có thể cộng dồn
T%C4%83ng+T%E1%BB%91c
Tăng Tốc
Tăng 30% tốc chạy, duy trì 8 giây.Hồi chiêu: 20 giây
%E1%BA%A8n+Th%C3%A2n
Ẩn Thân
Ẩn thân, duy trì 12 giây, công hiện hình.Hồi chiêu: 30 giây
T%E1%BB%91c+Bi%E1%BA%BFn
Tốc Biến
Di chuyển khoảng cách ngắn theo hướng chỉ định.Hồi chiêu: 20 giây
Cho%C3%A1ng
Choáng
Gọi tia chớp công địch, choáng 1 giây, sau đó giảm tốc 50%, duy trì 1 giây.Hồi chiêu: 25 giây