Survival Heroes Gamota

Liên Minh Sinh Tồn

Rìu Dã Thú

Đấu sĩ
Đấu sĩ
Vật lý
Cận chiến
Sinh lực
Sát thương vật lý
Sát thương phép
Độ khó
Bị động
Mỗi lần công tăng 8% tốc đánh, kéo dài 4 giây, tối đa tích được 5 tầng
Triệu Hồi
Triệu hồi gấu lớn, gấu có 125 + 42*Cấp kỹ năng ST Vật lý, 1568 + 369*Cấp kỹ năng máu, 40 + 20*Cấp kỹ năng thủ vật lý và phép, duy trì 60s. Dùng kỹ năng lần nữa để hiến tế gấu lớn, hồi 15% máu tối đa.
Nổi Giận
Bản thân và gấu lớn nổi giận, tốc chạy tăng 20%, công tăng 10%, kéo dài 3 giây
Lốc Xoáy Tử Vong
Quăng rìu về trước, gây cho địch 55 (+0.80*Công vật lý) ST Vật lý và giảm tốc 20% trong 1.5 giây. Khi quay về nếu chính xác sẽ giảm tốc địch 20% trong 1.5 giây, tối đa tích 3 rìu, thời gian nạp: 10s
T%C4%83ng+T%E1%BB%91c
Tăng Tốc
Tăng 30% tốc chạy, duy trì 8 giây.Hồi chiêu: 20 giây
T%E1%BB%91c+Bi%E1%BA%BFn
Tốc Biến
Di chuyển khoảng cách ngắn theo hướng chỉ định.Hồi chiêu: 20 giây
Cho%C3%A1ng
Choáng
Gọi tia chớp công địch, choáng 1 giây, sau đó giảm tốc 50%, duy trì 1 giây.Hồi chiêu: 25 giây
H%E1%BB%93i+M%C3%A1u+Nh%C3%B3m
Hồi Máu Nhóm
Hồi 15% máu tối đa cho đồng đội phạm vi 3m và bản thân, trong 2 giây tốc chạy tăng 15%.Hồi chiêu: 30 giây
Ki%E1%BB%87t+S%E1%BB%A9c
Kiệt Sức
Suy yếu địch, ST địch ra gây giảm 40%, tốc chạy giảm 40%, tốc đánh giảm 30% duy trì 2.5 giây.Hồi chiêu: 30 giây

1
2
3