Survival Heroes Gamota

Liên Minh Sinh Tồn

Súng Rồng

Xạ thủ
Xạ thủ
Vật lý
Tầm Xa
Sinh lực
Sát thương vật lý
Sát thương phép
Độ khó
Bị động
Lộn 1 vòng về trước, tốc chạy trong 1 giây tăng 20% đồng thời trong 3 giây công thường bạo tăng 40%.Bị động: Dùng kỹ năng khi trong bụi cỏ, thời gian hồi chiêu giảm 2 giây, đồng thời tốc chạy tăng 40%
Bạo Công
Ném bom mù xuống đất, nổ ra gây 55 (+0.70*Công vật lý) ST Vật lý, đồng thời hình thành khu vực khói trong 3m duy trì 4 giây, tầm nhìn địch giảm mạnh
Bom Mù
Dịch chuyển 1 khoảng nhỏ về trước, xóa khống chế, hồi 10% máu đã mất, trong 2 giây miễn khống chế, mỗi lần bị khống chế, hồi 5% máu đã mất
Phi Phàm
Công thường bắn lan, mục tiêu càng gần, sát thương càng lớn, đánh quái còn có hiệu quả đẩy lùi. Dùng kỹ năng xong có thể lập tức công thường
T%C4%83ng+T%E1%BB%91c
Tăng Tốc
Tăng 30% tốc chạy, duy trì 8 giây.Hồi chiêu: 20 giây
T%E1%BB%91c+Bi%E1%BA%BFn
Tốc Biến
Di chuyển khoảng cách ngắn theo hướng chỉ định.Hồi chiêu: 20 giây
Cho%C3%A1ng
Choáng
Gọi tia chớp công địch, choáng 1 giây, sau đó giảm tốc 50%, duy trì 1 giây.Hồi chiêu: 25 giây
M%E1%BA%AFt
Mắt
Cắm 1 mắt quan sát, cho tầm nhìn xung quanh, duy trì 90 giây (tối đa đặt 10 mắt).Hồi chiêu: 3 giây
Thanh++T%E1%BA%A9y
Thanh Tẩy
Xóa hiệu ứng khống chế hiện tại, hiệu quả này giảm dần trong 3 giây

1
2
3
4
5