Survival Heroes Gamota

Liên Minh Sinh Tồn

TỬ KIM KIẾM

Đấu sĩ
Đấu sĩ
Vật lý
Cận chiến
Sinh lực
Sát thương vật lý
Sát thương phép
Độ khó
Bị động
Thủ vật lý và thủ phép tăng 10%
Chém
Gây cho địch 55 (+1.00*Công vật lý) ST Vật lý, kèm 2.5 giây giảm tốc 25%.
Xoay Kiếm
Gây cho mục tiêu 320 (+3.80*Công vật lý) ST Vật lý, dùng lần nữa sẽ hủy thi triển kỹ năng.
Phán Quyết
Gây cho địch 110 (+1.20*Công vật lý) ST Vật lý và hất tung mục tiêu.
T%C4%83ng+T%E1%BB%91c
Tăng Tốc
Tăng 30% tốc chạy, duy trì 8 giây.Hồi chiêu: 20 giây
%E1%BA%A8n+Th%C3%A2n
Ẩn Thân
Ẩn thân, duy trì 12 giây, công hiện hình.Hồi chiêu: 30 giây
M%E1%BA%AFt
Mắt
Cắm 1 mắt quan sát, cho tầm nhìn xung quanh, duy trì 90 giây (tối đa đặt 10 mắt).Hồi chiêu: 3 giây
H%E1%BB%93i+M%C3%A1u+Nh%C3%B3m
Hồi Máu Nhóm
Hồi 15% máu tối đa cho đồng đội phạm vi 3m và bản thân, trong 2 giây tốc chạy tăng 15%.Hồi chiêu: 30 giây
Ki%E1%BB%87t+S%E1%BB%A9c
Kiệt Sức
Suy yếu địch, ST địch ra gây giảm 40%, tốc chạy giảm 40%, tốc đánh giảm 30% duy trì 2.5 giây.Hồi chiêu: 30 giây

test
test2